Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lipůvka

Římskokatolická farnost Lipůvka
v děkanství tišnovském, okres Blansko

Adresa:
679 22 Lipůvka 10

Tel.: 734 264 124

e-mail: lipuvka@dieceze.cz

IČO: 62077937

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cecílie (GPS)
kaple (Svinošice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lažany
Lipůvka
Nuzířov
Svinošice
Významné dny farnosti:
5. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské