Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Římskokatolická farnost Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 45 Lísek 45

Tel.: 604 115 923

e-mail: lisek@dieceze.cz

IČO: 65767411

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Bohuňov)
kaple Panny Marie (Vojtěchov u Lísku)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohuňov
Janovičky
Lhota
Lísek
Vojtěchov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem  
23. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské