Biskupství brněnské

Detail farnosti

Blížkovice

Římskokatolická farnost Blížkovice
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 55 Blížkovice 218

Tel.: 568 421 349

e-mail: blizkovice@dieceze.cz

WWW: http://morbud.sdb.cz

IČO: 45659982

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Ctidružice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blížkovice
Ctidružice
Významné dny farnosti:
20. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské