Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lančov

Římskokatolická farnost Lančov
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 06 Lančov 40

Tel.: 515 296 384

e-mail: lancov@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 65267125

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lančov
Významné dny farnosti:
18. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské