Biskupství brněnské

Detail farnosti

Luleč

Římskokatolická farnost Luleč
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 03 Luleč 21

Tel.: 776 710 710

e-mail: lulec@dieceze.cz

WWW: http://farnostdrnovice.cz

IČO: 61729892

Kostely a kaple
kostel farní sv. Izidora (GPS)
kostel filiální sv. Martina (Luleč) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Nemojany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Luleč
Nemojany
Tučapy
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Luleč  
18. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské