Biskupství brněnské

Detail farnosti

Luleč

Římskokatolická farnost Luleč
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 03 Luleč 21

Tel.: 776 710 710

e-mail: lulec@dieceze.cz

WWW: http://lulec.farnostdrnovice.cz

IČO: 61729892

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální sv. Izidora (Luleč) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Nemojany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Luleč
Nemojany
Tučapy
Významné dny farnosti:
21. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské