Biskupství brněnské

Detail farnosti

Břeclav

Římskokatolická farnost Břeclav
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
nám. T. G. Masaryka 45/2, 690 02 Břeclav

Tel.: 519 371 413

e-mail: breclav@dieceze.cz

WWW: http://farnostbreclav.cz

IČO: 65804058

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple (Břeclav)
kaple Zmrtvýchvstání Páně (Břeclav)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Břeclav)
kaple sv. Rocha (Břeclav)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Břeclav
Stará Břeclav
Významné dny farnosti:
18. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské