Biskupství brněnské

Detail farnosti

Blučina

Římskokatolická farnost Blučina
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Komenského 20, 664 56 Blučina

Tel.: 547 235 385

e-mail: blucina@dieceze.cz

IČO: 65264606

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blučina
Významné dny farnosti:
16. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
22. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské