Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Líšeň

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Pohankova 18, 628 00 Brno, Líšeň

Tel.: 544 211 258

e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

WWW: http://farnostlisen.cz

IČO: 62160419

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kostel filiální sv. Kříže (Slatina) (GPS)
kaple Panny Marie Pomocnice (Líšeň)
kaple (Líšeň)
kaple (Líšeň)
kaple sv. Floriána (Slatina)
kaple sv. Floriána (Slatina)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Líšeň
Brno-Slatina
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Líšeň  
27. října
-Duch Svatý  
4. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské