Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Líšeň

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Pohankova 18, 628 00 Brno, Líšeň

Tel.: 544 211 258

e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

WWW: http://farnostlisen.cz

IČO: 62160419

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kostel filiální sv. Kříže (Slatina) (GPS)
kaple (Líšeň)
kaple Panny Marie Pomocnice (Líšeň)
kaple (Líšeň)
kaple sv. Floriána (Slatina)
kaple sv. Floriána (Slatina)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Líšeň
Brno-Slatina
Významné dny farnosti:
9. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. října  Adorační den   

© 2000-2020, Biskupství brněnské