Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Nová Líšeň

Římskokatolická farnost Brno-Nová Líšeň
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Pohankova 18, 628 00 Brno, Líšeň

Tel.: 544 211 258

e-mail: brno-novalisen@dieceze.cz

IČO: 09788557

Kostely a kaple
(Líšeň)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Líšeň
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:

© 2000-2023, Biskupství brněnské