Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lechovice

Římskokatolická farnost Lechovice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 63 Lechovice 66

Tel.: 777 242 397

e-mail: lechovice@dieceze.cz

IČO: 70905754

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)
kaple sv. Václava (Borotice nad Jevišovkou)
kaple (Lechovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Borotice
Lechovice
Významné dny farnosti:
22. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské