Biskupství brněnské

Detail farnosti

Litobratřice

Římskokatolická farnost Litobratřice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 65 Břežany 2

Tel.: 605 156 564

e-mail: litobratrice@dieceze.cz

IČO: 45658722

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Litobratřice
Významné dny farnosti:
13. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. srpna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské