Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lipolec

Římskokatolická farnost Lipolec
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
Lipolec 5, 380 01 Dačice

Tel.: 384 420 119

e-mail: lipolec@dieceze.cz

IČO: 60817844

Kostely a kaple
kostel farní sv. Lamberta (GPS)
kostel filiální sv. Linharta (Lidéřovice) (GPS)
kaple (Hostkovice u Dolních Němčic)
kaple Srdce Panny Marie (Peč)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hostkovice
Lidéřovice
Lipolec
Peč [Letní Strana]
Významné dny farnosti:
3. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské