Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kobeřice u Brna

Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Beneška 27, 684 01 Kobeřice u Brna

Tel.: 776 043 638

e-mail: koberice@dieceze.cz

IČO: 61729671

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kobeřice u Brna
Významné dny farnosti:
6. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské