Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kobeřice u Brna

Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Beneška 27, 684 01 Kobeřice u Brna

Tel.: 728 283 724

e-mail: koberice@dieceze.cz

IČO: 61729671

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kobeřice u Brna
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Kobeřice u Brna  
28. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské