Biskupství brněnské

Detail farnosti

Knínice u Boskovic

Římskokatolická farnost Knínice u Boskovic
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 34 Knínice u Boskovic 22

Tel.: 731 402 141

e-mail: kninice@dieceze.cz

WWW: http://kninice.farnost.cz

IČO: 65339991

Kostely a kaple
kostel farní sv. Marka (GPS)
kostel filiální Zvěstování Páně (Vážany u Boskovic) (GPS)
kaple sv. Floriána (Knínice u Boskovic)
kaple sv. Anny (Šebetov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Knínice u Boskovic
Sudice
Šebetov
Vážany
Významné dny farnosti:
11. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské