Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křtiny

Římskokatolická farnost Křtiny
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 05 Křtiny 72

Tel.: 731 603 488

e-mail: krtiny@dieceze.cz

WWW: http://www.pmkrtiny.cz

IČO: 65336372

Kostely a kaple
kostel farní Jména Panny Marie (GPS)
kostel filiální Panny Marie Matky církve (Březina u Křtin) (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Bukovinka) (GPS)
kaple (Bukovina)
kaple (Bukovinka)
kaple sv. Anny (Křtiny)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březina
Bukovina
Bukovinka
Habrůvka
Křtiny
Významné dny farnosti:
3. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské