Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křtiny

Římskokatolická farnost Křtiny
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 05 Křtiny 72

Tel.: 731 603 488

e-mail: krtiny@dieceze.cz

WWW: http://www.pmkrtiny.cz

IČO: 65336372

Kostely a kaple
kostel farní Jména Panny Marie (GPS)
kostel filiální Panny Marie Matky církve (Březina u Křtin) (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Bukovinka) (GPS)
kaple (Bukovina)
kaple (Bukovinka)
kaple sv. Anny (Křtiny)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březina
Bukovina
Bukovinka
Habrůvka
Křtiny
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Křtiny  
20. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské