Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Kounice

Římskokatolická farnost Horní Kounice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 40 Horní Kounice 4

Tel.: 736 636 286

e-mail: hornikounice@dieceze.cz

IČO: 49440624

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)
kaple (Horní Kounice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Medlice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čermákovice
Horní Kounice
Medlice
Významné dny farnosti:
2. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
28. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské