Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Kounice

Římskokatolická farnost Horní Kounice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 40 Horní Kounice 4

Tel.: 736 636 286

e-mail: hornikounice@dieceze.cz

IČO: 49440624

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)
kaple (Horní Kounice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Medlice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čermákovice
Horní Kounice
Medlice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Kounice  neděle mezi 28. 2. a 6. 2.

© 2000-2024, Biskupství brněnské