Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křižanovice u Bučovic

Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
685 01 Křižanovice 37

Tel.: 734 289 270

e-mail: krizanovice@dieceze.cz

IČO: 61729817

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Rašovice u Bučovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Křižanovice
Rašovice
Významné dny farnosti:
14. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské