Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křižanovice u Bučovic

Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
685 01 Křižanovice 37

Tel.: 517 383 516

e-mail: krizanovice@dieceze.cz

IČO: 61729817

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Rašovice u Bučovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Křižanovice
Rašovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Křižanovice u Bučovic  
24. července

© 2000-2024, Biskupství brněnské