Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kamenice u Jihlavy

Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 23 Kamenice 71

Tel.: 736 607 291

e-mail: kamenice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostkamenice.eu

IČO: 63438704

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)
kaple sv. Anny (Kamenice u Jihlavy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kamenice
Kamenička
Řehořov
Vržanov
Významné dny farnosti:
5. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské