Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křetín

Římskokatolická farnost Křetín
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 62 Křetín 38

Tel.: 736 529 286

e-mail: kretin@dieceze.cz

IČO: 65339088

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jeronýma (GPS)
kaple Jména Panny Marie (Prostřední Poříčí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dolní Poříčí
Křetín
Prostřední Poříčí
Vranová
Vřesice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Křetín  
3. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské