Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křetín

Římskokatolická farnost Křetín
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 62 Křetín 38

Tel.: 736 529 286

e-mail: kretin@dieceze.cz

IČO: 65339088

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jeronýma (GPS)
kaple Jména Panny Marie (Prostřední Poříčí)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dolní Poříčí
Křetín
Prostřední Poříčí
Vranová
Vřesice
Významné dny farnosti:
15. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské