Biskupství brněnské

Detail farnosti

Havraníky

Římskokatolická farnost Havraníky
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Havraníky 2

Tel.: 515 227 723

e-mail: havraniky@dieceze.cz

IČO: 65761022

Kostely a kaple
kostel farní sv. Linharta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Havraníky
Významné dny farnosti:
19. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
28. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské