Biskupství brněnské

Detail farnosti

Havraníky

Římskokatolická farnost Havraníky
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Havraníky 2

Tel.: 515 227 723

e-mail: havraniky@dieceze.cz

IČO: 65761022

Kostely a kaple
kostel farní sv. Linharta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Havraníky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Havraníky  
12. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské