Biskupství brněnské

Detail farnosti

Koněšín

Římskokatolická farnost Koněšín
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 02 Koněšín 9

Tel.: 774 236 984

e-mail: konesin@dieceze.cz

IČO: 64268268

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple sv. Václava (Studenec u Třebíče)
kaple sv. Václava (Studenec u Třebíče)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Koněšín
Kozlany
Studenec
Významné dny farnosti:
24. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské