Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kostelní Vydří

Římskokatolická farnost Kostelní Vydří
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
380 01 Kostelní Vydří 58

Tel.: 384 420 119

e-mail: kostelnivydri@dieceze.cz

WWW: http://www.rkfkostelnivydri.cz

IČO: 69099898

Kostely a kaple
kostel farní Panny Marie Karmelské (GPS)
kostel filiální Navštívení Panny Marie (Kostelní Vydří) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kostelní Vydří
Prostřední Vydří
Velký Pěčín
Víska
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Kostelní Vydří  
16. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské