Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kostelní Vydří

Římskokatolická farnost Kostelní Vydří
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
380 01 Kostelní Vydří 58

Tel.: 384 420 119

e-mail: kostelnivydri@dieceze.cz

WWW: http://www.karmel.cz/k_vydri.html

IČO: 69099898

Kostely a kaple
kostel farní Panny Marie Karmelské (GPS)
kostel filiální Navštívení Panny Marie (Kostelní Vydří) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kostelní Vydří
Prostřední Vydří
Velký Pěčín
Víska
Významné dny farnosti:
7. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
16. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské