Biskupství brněnské

Detail farnosti

Konice u Znojma

Římskokatolická farnost Konice u Znojma
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Konice 25

Tel.: 515 227 723

e-mail: konice@dieceze.cz

IČO: 49440454

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Konice u Znojma
Popice u Znojma (část?)
Znojmo [Konice]
Významné dny farnosti:
16. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské