Biskupství brněnské

Detail farnosti

Veverské Knínice

Římskokatolická farnost Veverské Knínice
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
náměstí Viléma Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice 45

Tel.: 546 427 392

e-mail: veverskekninice@dieceze.cz

WWW: http://www.orik.cz

IČO: 65265807

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Veverské Knínice
Významné dny farnosti:
28. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské