Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křoví

Římskokatolická farnost Křoví
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 54 Křoví 3

Tel.: 777 297 616

e-mail: krovi@dieceze.cz

IČO: 68726821

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple Narození Panny Marie (Katov)
kaple sv. Anny (Křižínkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Katov
Křižínkov
Křoví
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Křoví  
17. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské