Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křepice u Hustopečí

Římskokatolická farnost Křepice u Hustopečí
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 65 Křepice 122

Tel.: 604 600 464

e-mail: krepice@dieceze.cz

IČO: 60680075

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Křepice
Nikolčice (část?)
Významné dny farnosti:
2. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské