Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křepice u Hustopečí

Římskokatolická farnost Křepice u Hustopečí
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 65 Křepice 122

Tel.: 604 600 464

e-mail: krepice@dieceze.cz

IČO: 60680075

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Křepice
Nikolčice (část?)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Křepice u Hustopečí  
25. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské