Biskupství brněnské

Detail farnosti

Klobouky u Brna

Římskokatolická farnost Klobouky u Brna
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Míru 14, 691 72 Klobouky u Brna

Tel.: 734 760 426

e-mail: klobouky@dieceze.cz

WWW: http://kloboukyubrna.wz.cz

IČO: 66610575

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kostel filiální sv. Šebestiána, Rocha a Rozálie (Velké Hostěrádky) (GPS)
kaple sv. Alžběty (Bohumilice)
kaple sv. Barbory (Klobouky u Brna)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohumilice
Časkovec
Kašnice
Klobouky u Brna
Velké Hostěrádky
Významné dny farnosti:
31. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské