Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kučerov

Římskokatolická farnost Kučerov
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Bohdalice 110, 683 41 Bohdalice-Pavlovice

Tel.: 731 402 643

e-mail: kucerov@dieceze.cz

WWW: http://www.spolem.cz

IČO: 61729761

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální Nejsvětějšího Srdce Páně (Lysovice) (GPS)
kaple (Hlubočany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hlubočany
Kučerov
Lysovice
Terešov
Významné dny farnosti:
27. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské