Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Královo Pole

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Metodějova 2a, 612 00 Brno, Královo Pole

Tel.: 733 741 202

e-mail: brno-kralovopole@dieceze.cz

WWW: http://farnost-krpole.cz

IČO: 64327680

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Královo Pole)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Královo Pole
Brno-Medlánky
Brno-sever (Kr.Pole, Č.Pole)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Královo Pole  neděle mezi 25. 10. a 31. 10.

© 2000-2024, Biskupství brněnské