Biskupství brněnské

Detail farnosti

Chvalovice

Římskokatolická farnost Chvalovice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Dyjákovičky 36

Tel.: 515 230 117

e-mail: chvalovice@dieceze.cz

IČO: 49440985

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hatě
Chvalovice
Významné dny farnosti:
20. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
16. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské