Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kunštát na Moravě

Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
nám. ČSČK 98, 679 72 Kunštát

Tel.: 604 538 482

e-mail: kunstat@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostkunstat.cz

IČO: 65336844

Kostely a kaple
kostel farní sv. Stanislav (GPS)
kostel filiální Ducha Svatého (Kunštát na Moravě) (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Hluboké u Kunštátu)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Kunštát na Moravě)
kaple sv. Floriána (Rudka u Kunštátu)
kaple sv. Floriána (Sychotín)
kaple Narození Panny Marie (Touboř)
kaple Panny Marie Karmelské (Zbraslavec)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hluboké
Kunštát
Rudka
Touboř
Zbraslavec
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Kunštát na Moravě  
9. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské