Biskupství brněnské

Detail farnosti

Znojmo-Hradiště

Římskokatolická farnost Znojmo-Hradiště
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Křížovnická 26, 669 02 Znojmo

Tel.: 732 586 126

e-mail: znojmo-hradiste@dieceze.cz

IČO: 65268504

Kostely a kaple
kostel farní sv. Hippolyta (GPS)
kostel filiální sv. Antonína (Znojmo-Hradiště) (GPS)
kaple Panny Marie Celenské (Znojmo-Hradiště)
kaple sv. Josefa + Eliáše (Znojmo-Hradiště)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Znojmo
Významné dny farnosti:
26. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské