Biskupství brněnské

Detail farnosti

Krhov

Římskokatolická farnost Krhov
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 55 Krhov 23

Tel.: 736 523 628

e-mail: krhov@dieceze.cz

IČO: 64269281

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)
kostel filiální sv. Václava (Račice u Hrotovic) (GPS)
kaple Svaté Rodiny (Odunec)
kaple (Udeřice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bačice
Krhov
Odunec
Račice
Udeřice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Krhov  
8. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské