Biskupství brněnské

Detail farnosti

Krasonice

Římskokatolická farnost Krasonice
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 64 Krasonice 20

Tel.: 776 043 638

e-mail: krasonice@dieceze.cz

WWW: http://www.klasternovarise.cz

IČO: 63438771

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Panny Marie Růžencové (Jindřichovice na Moravě)
kaple Narození Panny Marie (Krasonice)
kaple Panny Marie Růžencové (Zdeňkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jindřichovice
Krasonice
Zdeňkov (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Krasonice  
22. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské