Biskupství brněnské

Detail farnosti

Krasonice

Římskokatolická farnost Krasonice
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 64 Krasonice 20

Tel.: 567 318 110

e-mail: krasonice@dieceze.cz

IČO: 63438771

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Panny Marie Růžencové (Jindřichovice na Moravě)
kaple Narození Panny Marie (Krasonice)
kaple Panny Marie Růžencové (Zdeňkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jindřichovice
Krasonice
Zdeňkov (část)
Významné dny farnosti:
17. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
22. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské