Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Komárov

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Brno-Komárov
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Černovická 2a, 617 00 Brno, Komárov

Tel.: 739 053 104

e-mail: brno-komarov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnost-komarov.cz

IČO: 64326594

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kostel filiální sv. Klementa Marie Hofbauera (Horní Heršpice) (GPS)
kaple (Černovice)
kaple sv. Kateřiny Sienské a Václava (Dolní Heršpice)
kaple (Komárov)
kaple (Komárov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Černovice
Brno-jih
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Komárov  
30. října

© 2000-2024, Biskupství brněnské