Biskupství brněnské

Detail farnosti

Klentnice

Římskokatolická farnost Klentnice
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: klentnice@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 63402874

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Klentnice
Významné dny farnosti:
16. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské