Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jámy

Římskokatolická farnost Jámy
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 32 Jámy 71

Tel.: 566 502 856

e-mail: jamy@dieceze.cz

WWW: http://farnost-jamy.cz

IČO: 48898732

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální (Slavkovice)
kaple andělů strážných (Hlinné)
kaple sv. Petra a Pavla (Veselíčko u Žďáru nad Sázavou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hlinné
Jámy
Slavkovice
Veselíčko
Významné dny farnosti:
26. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
15. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské