Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jámy

Římskokatolická farnost Jámy
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 32 Jámy 71

Tel.: 566 502 855

e-mail: jamy@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostjamy.cz

IČO: 48898732

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální (Slavkovice)
kaple andělů strážných (Hlinné)
kaple sv. Petra a Pavla (Veselíčko u Žďáru nad Sázavou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hlinné
Jámy
Slavkovice
Veselíčko
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Jámy  
15. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské