Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jimramov

Římskokatolická farnost Jimramov
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
náměstí Jana Karafiáta 24, 592 42 Jimramov

Tel.: 566 562 718

e-mail: jimramov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostijimramovska.cz

IČO: 65759516

Kostely a kaple
kostel farní Narození Panny Marie (GPS)
kaple sv. Jáchyma a Anny (Borovnice u Jimramova)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Benátky
Borovnice
Javorek
Jimramov
Jimramovské Paseky
Jimramovské Pavlovice
Koníkov
Míchov
Nový Jimramov
Roženecké Paseky
Sedliště
Široké Pole
Ubušín
Věcov
Významné dny farnosti:
30. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. prosince  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské