Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jiřice u Miroslavi

Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
Kostelní 17, 671 72 Miroslav

Tel.: 515 333 317

e-mail: jirice@dieceze.cz

IČO: 26521318

Kostely a kaple
kostel farní sv. Anny (GPS)
kaple Povýšení sv. Kříže (Dolenice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Damnice
Dolenice
Jiřice u Miroslavi
Trnové Pole
Významné dny farnosti:
11. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské