Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jaroslavice

Římskokatolická farnost Jaroslavice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Náměstí 8, 671 28 Jaroslavice

Tel.: 515 275 169

e-mail: jaroslavice@dieceze.cz

IČO: 49440519

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple sv. Jiljí (Jaroslavice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jaroslavice
Oleksovičky (část?)
Významné dny farnosti:
17. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské