Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jaroslavice

Římskokatolická farnost Jaroslavice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Náměstí 8, 671 28 Jaroslavice

Tel.: 731 402 650

e-mail: jaroslavice@dieceze.cz

IČO: 49440519

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple sv. Jiljí (Jaroslavice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jaroslavice
Oleksovičky (část?)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Jaroslavice  všední den mezi 9. 6. a 15. 6.

© 2000-2024, Biskupství brněnské