Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Husovice

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Brno-Husovice
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Vranovská 103, 614 00 Brno, Husovice

Tel.: 545 576 475

e-mail: brno-husovice@dieceze.cz

WWW: http://farnost-husovice.cz

IČO: 64327370

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětějšího Srdce Páně (GPS)
kostel filiální sv. Antonína (Soběšice) (GPS)
kaple (Husovice)
kaple (Husovice)
kaple (Husovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-sever (Husovice)
Významné dny farnosti:
14. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské