Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Husovice

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Brno-Husovice
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Vranovská 103, 614 00 Brno, Husovice

Tel.: 545 576 475

e-mail: brno-husovice@dieceze.cz

WWW: http://farnost-husovice.cz

IČO: 64327370

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětějšího Srdce Páně (GPS)
kostel filiální sv. Antonína (Soběšice) (GPS)
kaple (Husovice)
kaple (Husovice)
kaple (Husovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-sever (Husovice)
Brno-sever (Soběšice)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Husovice  
10. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské