Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hartvíkovice

Římskokatolická farnost Hartvíkovice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 76 Hartvíkovice 22

Tel.: 568 623 955

e-mail: hartvikovice@dieceze.cz

IČO: 64268446

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple (Okarec)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Popůvky nad Jihlavou)
kaple sv. Anny (Sedlec u Náměště nad Oslavou)
kaple (Třesov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hartvíkovice
Okarec
Popůvky
Sedlec
Třesov
Významné dny farnosti:
30. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské