Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hartvíkovice

Římskokatolická farnost Hartvíkovice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 76 Hartvíkovice 22

Tel.: 732 483 987

e-mail: hartvikovice@dieceze.cz

IČO: 64268446

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple (Okarec)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Popůvky nad Jihlavou)
kaple sv. Anny (Sedlec u Náměště nad Oslavou)
kaple (Třesov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hartvíkovice
Okarec
Popůvky
Sedlec
Třesov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Hartvíkovice  
23. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské