Biskupství brněnské

Detail farnosti

Lubnice

Římskokatolická farnost Lubnice
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 07 Lubnice 1

Tel.: 515 296 384

e-mail: lubnice@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 45657114

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lubnice
Významné dny farnosti:
2. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské