Biskupství brněnské

Detail farnosti

Panské Dubenky

Římskokatolická farnost Panské Dubenky
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 53 Panské Dubenky 24

Tel.: 566 466 051

e-mail: panskedubenky@dieceze.cz

IČO: 63442931

Kostely a kaple
kostel farní Zjevení Páně (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Býkovec
Kaliště
Klatovec
Panské Dubenky
Prostý
Významné dny farnosti:
21. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské