Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hodonice

Římskokatolická farnost Hodonice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 25 Tasovice 191

Tel.: 604 712 015

e-mail: hodonice@dieceze.cz

IČO: 49440870

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba Staršího (GPS)
kostel filiální sv. Bartoloměje (Krhovice) (GPS)
kaple (Hodonice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hodonice
Krhovice
Významné dny farnosti:
20. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské