Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hostim

Římskokatolická farnost Hostim
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 54 Hostim 3

Tel.: 603 714 433

e-mail: hostim@dieceze.cz

IČO: 49440705

Kostely a kaple
kostel farní sv. Františka Serafínského (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Boskovštejn)
kaple sv. Kříže (Hostim)
kaple (Jiřice u Moravských Budějovic)
kaple Panny Marie (Prokopov)
kaple andělů strážných (Zvěrkovice u Moravských Budějovic)
kaple andělů strážných (Zvěrkovice u Moravských Budějovic)
kaple andělů strážných (Zvěrkovice u Moravských Budějovic)
kaple andělů strážných (Zvěrkovice u Moravských Budějovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blanné
Boskovštejn
Hostim
Jiřice u Mor. Budějovic
Prokopov
Zvěrkovice
Významné dny farnosti:
3. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské