Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hevlín

Římskokatolická farnost Hevlín
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Litobratřická 98, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel.: 515 238 334

e-mail: hevlin@dieceze.cz

IČO: 45658757

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple (Hevlín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hevlín
Významné dny farnosti:
30. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské