Biskupství brněnské

Detail farnosti

Herálec pod Žákovou horou

Římskokatolická farnost Herálec pod Žákovou horou
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 01 Herálec 279

Tel.: 566 625 190

e-mail: heralec@dieceze.cz

WWW: http://farnost.katolik.cz/heralec

IČO: 48898848

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kateřiny + Panny Marie (GPS)
kostel filiální Panny Marie Pomocnice (Moravské Křižánky) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brušovec
Český Herálec
Herálec pod Žák.horou
Kocanda
Křižánky
Kuchyně
Moravská Cikánka
Moravská Svratka
Významné dny farnosti:
10. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské