Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hrotovice

Římskokatolická farnost Hrotovice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
Zákostelní 7, 675 55 Hrotovice

Tel.: 736 523 628

e-mail: hrotovice@dieceze.cz

IČO: 64268420

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Hrotovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hrotovice
Významné dny farnosti:
16. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské