Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jedovnice

Římskokatolická farnost Jedovnice
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
Kostelní 38, 679 06 Jedovnice

Tel.: 516 442 221

e-mail: jedovnice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.jedovnice.cz

IČO: 65336356

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální sv. Josefa (Senetářov) (GPS)
kaple Božského Srdce Páně (Kotvrdovice)
kaple sv. Antonína (Rudice u Blanska)
kaple sv. Antonína (Rudice u Blanska)
kaple sv. Petra z Alkantary (Vilémovice u Macochy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jedovnice
Kotvrdovice
Krasová
Rudice
Senetářov
Vilémovice
Významné dny farnosti:
3. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské